Затвори с ESC
Mitrandir
Mitrandir 66 в седмична
класация
264 в месечна
класация
Автор New Age / Meditation

Повече за Mitrandir

 • Роден съм 1975 г.
  с музика се занимавам от ученическа възраст

Коментари (1)

 • Lyubomir Yordanov
  Lyubomir Yordanov коментира в профила на Mitrandir
  на 13.11.2005 в 19:17 часа
  Чудесна музика, харесват ми акустичните инструменти и как са преплетени в една обогатена на пръв поглед картина. Радвам се, че има композитори от това тесто, които творят в New Age!
  Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more