Затвори с ESC
adXok
adXok 234 в седмична
класация
292 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за adXok

  • На ICQ номер: 301864712 понякога може да си "говорим"!
    Казвам се Ивайло, роден съм на 24.07.1980. Завършил съм Езиковата Гимназия (гр. Ловеч), а сега уча за проектант на конструкции. Кефя се на всякаква музика. Това накратко!
    Музиката ми я наричам Experimental, щото постоянно я чегъркам и променям, въобще експерименти си правя с нея. Явно си търся стила! Или той търси мен?!
    Я кажете вие най-добре!!!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more