Затвори с ESC
The Cheetah
The Cheetah 222 в седмична
класация
407 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за The Cheetah

  • Казвам се Криси и съм на 15 години. Обичам да правя музика. Надявам се в бъдеще да мога наистина да правя хубави мелодии, но засега мога само това. Дано ви харесат мелодиите ми.

Коментари (1)

  • Dotkov
    Dotkov коментира в профила на The Cheetah
    на 14.06.2007 в 02:31 часа
    Яко парче! Laughing Разклати малко с повечко kick-ове и направо може да го слушаш спокойно по клубове.
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more