Затвори с ESC
RipEr
RipEr 190 в седмична
класация
648 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за RipEr

 • Име: Теодор Танков Георгиев

  Дата на раждане: 02.09.1990

  Месторождение: Русия

  Гражданство: Българско

  Живущ в: Santarcangelo di Romagna (Италия)

  Кратко лично описание:

  На 19 години съм. Живея в Италия от 5 години. Все още уча (икономически институт). След това съм се насочил изцяло към музиката, като кандидаствам в уневерситет за Audio Engeniering (в Милано). С музика се занимавам от доста малко време, приблизително 1 година и няколко месеца. За направата на моите Хип-Хоп и Рап инструменали използвам (сигурно доста познатият на всички ви софтуер) Fruty Loops (FL) Studio. Освен с Хип-Хоп и Рап парчета, се занимавам също таща и с композиция на много добри (според мене) мелодични и красиви произведения на пияно. Бързам веднага да ви кажа, че аз не свиря на пияно или на какъвто и да било инструмент, но всяка една моя ковпозиция е лично съчинена и импровизирана от мен самият. Също така понякога когато, не съм много в настроение, обичам да правя нещо ритмично, по-точно нещо от стила на Регетота, House музиката и т.н.

  Общо взето това е за мен и музиката ми.

  Надявам се да не ви разочаровам и наистина да ви предоставя, едни хубави парчета.

  П.П.: М/у другото имам една "мъдрост", която обичам да казвам на моите приятели: "Обичам да използвам софтуерни инструменти от колкото музиканти, защото музикантите могат да сбъркат." Smile

  Бъдете здрави.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more