Затвори с ESC
heatsurge
heatsurge 250 в седмична
класация
244 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за heatsurge

  • Занимавам се със музика крайно несериозно от около 1998 година. Започнах на Fast Tracker 2 и все още си го обичкам (както и remake-a Skale), но напоследък разглеждам Buzz, Psycle и разни такива.

    Не съм привърженик на изключителното качество все още... предпочитам да експериментирам с веселяшки demo-style дрънкалки.

    Ъмм.. това е май... Ще има update ако ми хареса сайта и съм активен.

    Аа да, свиря на пиано Smile. Предимно класическа музика. Напоследък си купих и евтина бамбукова флейта, но не съм се занимавал много с нея още...

    Айде.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more