Затвори с ESC
Dimitar Barbutov
Dimitar Barbutov 528 в седмична
класация
644 в месечна
класация
Автор Experimental / Experimental

Повече за Dimitar Barbutov

  • Тонрежисура и Ударни инструменти в НБУ, випуск 2006. Занимавам се по-сериозно с музика от 1995г. Свиря на барабани и синтезатори. Имам свое домашно студио: Mac Pro 2.66 GHz, 8Gb RAM, Mac OS X 10.6.4, Logic Pro 9.1.6, Pro Tools 9.0.9, Tascam FW-1884, M-Audio Projectmix,  Adam A7, Roland V-Drums TD-20K, Yamaha SY-99,  Audiotechnica ATH-M50. Свирил съм в различни формации, като с една от тях, InSomnus, има издаден албум през 1997 г., а с Liquid спечелихме наградата на B.A.N.G. през 2005г. В момента работя сам.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more