Затвори с ESC
SPIRITRITUAL
SPIRITRITUAL 133 в седмична
класация
320 в месечна
класация
Автор Rock / Metal

Повече за SPIRITRITUAL

  • SPIRITRITUAL е музикален псевдоним на Никола Станчев от Смолян, който твори музика за собствено удоволствие!

    "Ignored by nature" -2012-(Black/NU-Metal)

    "Lyrical introduction to the saving of slightest hope" 2014 (Experimental)

    "Roots of gradation"Compilation  2016 (Metal)

    За контакти и повече информация - www.facebook.com /SPIRITRITUAL

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more