Затвори с ESC
Impact
Impact 249 в седмична
класация
145 в месечна
класация
Автор Electronica / Drum and Bass

Повече за Impact

  • Здравейте , 

    Аз съм Добромир , роден в гр.Варна 1989-та година . С музика се занимавам от ... не помня точно кога . Пред последният конкурс , в които  участвах , беше през 2006-та . Никога досега не съм се занимавал професионално . Просто хоби , превърнало се в емоционален инструмент , строящ мост към сетивата и душата .

    В миналото , музиката ми е била вдъхновена от изпълнители като The Prodigy , Chemical Brothers , Crystal Method , Старият Junkie XL , Dirtyphonics , The Qemists и други.

    В момента черпя вдъхновение от групи и хора като The Prodigy /доживот/Joe Ford , Memtrix  , Feint и други .

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more