Затвори с ESC
Memo Pro
Memo Pro 7 в седмична
класация
47 в месечна
класация
Автор Easy Listening / Chill Out

Теми от Memo Pro (1)

  • на 07.11.2017 в 17:58 часа

    Честито на всички победители! Благодаря на екипа на Sonic B.A.N.G. за положените усилия, за да се състои този конкурс и за всичко останало което правят за нас! Пожелавам Ви успехи!

    Коментирай 0
    Предишна Следваща

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more