Затвори с ESC
sposob
sposob 339 в седмична
класация
377 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за sposob

Коментари (1)

  • Strais
    Strais коментира в профила на sposob
    на 25.10.2006 в 23:07 часа
    Страхотни сте братлета - продължавайте!! "Индийското" ми е любимо!! С голямо желание бих Ви слушал на живо... Успехи!
    Коментирай 1

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more